Ogłoszenia

Komunikat Proboszcza Parafii Zagórzyca

Komunikat  Proboszcza Parafii

Zagórzyca

W związku zaistniałą sytuacją i komunikatami, które dobiegają do nas z środków masowego przekazu a także zamieszczonymi na naszej stronie internetowej  materiałami, zwracam się prośbą o dostosowanie się do zaleceń, które do nas wszystkich są skierowane.

W związku z powyższym Msze św dnia 15 marca 2020 zostaną odprawione zgodnie z ogłoszeniem z ubiegłej niedzieli:

Domaradz – sobota godz.17.00

– Damnica – niedziela godz. 7.00 i 9.00

– Zagórzyca  – niedziela godz. 14.00

Pragnę przypomnieć, że w Mszy św. może uczestniczyć tylko  do 50 osób. Jednocześnie informuję, że J.E. Ks. Bp Ryszard Kasyna udzielił dyspensy od udziału w Mszy św na niedzielę 15 i 22 marca.

Upraszam aby osoby starsze, dzieci i młodzież pozostali w domu. Przypominam także, że osoby mające obniżoną odporność, będące w okresie chemioterapii lub wykazujące objawy zwykłego przeziębienia niech pozostaną w swoich domach i ograniczą swoja aktywność  poza domem. Proszę o pozostanie w domach osoby, które w ostatnim czasie przebywały poza granicami kraju.

Jednocześnie zgodnie z zaleceniami  sanitarnymi  prośba o pozostanie w domach dotyczy także pozostałych aktywności na zewnątrz.

Jednocześnie przypominam, że możemy duchowo przezywać Mszę św  poprzez transmisję w telewizji i internecie – szczegółowe informacje można zobaczyć na naszej stronie internetowej.

Zdaję sobie sprawę, że szczególnie osoby starsze nie zawsze mają dostęp do  Internetu i korzystają z naszej strony internetowej w związku z tym proszę o przekazywanie tych informacji drogą telefoniczną.

Proszę śledzić informacje, które będą się ukazywały tą drogą komunikacji.

Jednocześnie apeluję o intensywną modlitwę aby Bóg Wszechmogący uchronił nas od epidemii a także w intencji osób chorych i cierpiących.

Przeżywajmy ten Wielki Post na modlitwie i w miarę możliwości z troską o tych, którzy potrzebują naszej pomocy doraźnej. Można powiedzieć, że wszyscy bierzemy udział w tym czasie w wielkich rekolekcjach wielkopostnych. Jest to też czas aby dokonać refleksji nad swoim życiem osobistym  w relacji do Pana Boga, bliźnich i samego siebie. W świecie w którym tak często powtarzamy: „nie mam czasu” – otrzymaliśmy ten czas wszyscy.

Z modlitwą ks. Marcin Baska

Proboszcz Parafii św. Józefa

Zagórzyca 14 marca 2020