Ogłoszenia

INFORMACJA   O   UROCZYSTOŚCIACH   POGRZEBOWYCH ŚP.   BISKUPA   PIOTRA   KRUPY

INFORMACJA   O   UROCZYSTOŚCIACH   POGRZEBOWYCH

ŚP.   BISKUPA   PIOTRA   KRUPY

Z żalem, ale i wiarą w życie wieczne, zawiadamiamy, że 4 marca 2024 r. zmarł Biskup Senior Piotr Krupa – emerytowany biskup pomocniczy diecezji pelplińskiej.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w bazylice katedralnej w Pelplinie:

w piątek 8 marca 2024 r.:

o godz. 18.00 – Msza Święta pod przewodnictwem arcybiskupa Tadeusza Wojdy,   Metropolity Gdańskiego;

po Mszy Świętej czuwanie przy Zmarłym do godz. 22.00;

w sobotę, 9 marca 2024 r.:

od godz. 7.00    – możliwość modlitwy indywidualnej w intencji Zmarłego; 

godz. 10.00        – wspólny różaniec w intencji Zmarłego;

godz. 11.00        – Msza święta pogrzebowa pod przewodnictwem biskupa pelplińskiego

    Ryszarda Kasyny, a po niej złożenie ciała w krypcie biskupów

     w katedrze.

Polecajmy biskupa Piotra Bożemu Miłosierdziu: requiescat in pace…