Ogłoszenia

PODZIĘKOWANIE!

PODZIĘKOWANIE!

W imieniu całej wspólnoty parafialnej, na ręce Pana Wójta – Andrzeja Kordylasa, pragnę serdecznie podziękować za modernizację terenu graniczącego z terenem naszego kościoła parafialnego – za położenie chodnika z kostki brukowej, nowej nawierzchni asfaltowej oraz oświetlenia.

ks. Marcin Baska

Proboszcz Parafii