Ogłoszenia

KOMUNIKAT !

KOMUNIKAT !

W związku z opublikowanym rozporządzeniem, w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 19 kwietnia 2020 r., obowiązują nowe wytyczne dotyczące sprawowania kultu religijnego.

W naszych kościołach kształtują się one następująco:

– Zagórzyca – 45 wiernych + Kapłan i służba liturgiczna

– Damnica – 10 wiernych

– Domaradz – 8 wiernych

Na cmentarzu oprócz sprawującego liturgię i pracowników może uczestniczyć do 50 wiernych, którzy zachowują bezpieczną odległość miedzy sobą.

Przypominam, że wszyscy uczestniczy liturgii mają obowiązek zasłaniania ust i nosa.

Przepisy obowiązują od dnia 20 kwietnia 2020 r.