Ogłoszenia

RADOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA ALLELUJA!

RADOŚĆ ZMARTWYCHWSTANIA

ALLELUJA!

Kochani!

Rozbrzmiały dzwony świątyń i radośnie zabrzmiało: „Alleluja!”. Radość tej prawdy trwa w nas przez całą oktawę (czyli osiem kolejnych dni), która zakończy się w Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Wykorzystajmy ten czas do refleksji i modlitwy.

https://www.youtube.com/watch?v=g9SPHAcaV8c

W tych dniach słyszeliśmy słowa Bożych Posłańców: „Wy się nie bójcie ! Gdyż wiem, że szukacie Jezusa Ukrzyżowanego. Nie ma Go tu, bo zmartwychwstał jak zapowiedział: Przyjdźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam  Go ujrzycie”

https://www.youtube.com/watch?v=kWbRu3AgTUg

Może stawiamy sobie pytanie: dlaczego Pan idzie do Galilei i tam Go ujrzą uczniowie?

Odpowiedź wydaje się tylko jedna – tam „wszystko się zaczęło”.

Gdy [Jezus] posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i Neftalego. 

Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego. Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci światło wzeszło.

Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie».

Gdy [Jezus] przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał.  A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszystkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.  A wieść o Nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do Niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków i paralityków, a On ich uzdrawiał”. (Mt 4, 12-23)

https://www.youtube.com/watch?v=YH6nNE2tBEE

Ponad dwa tysiące lat później i my jesteśmy zaproszeni aby iść do Galilei. Tam wszyscy zobaczymy Pana jeszcze raz. Gdzie jest moja Galilea?

Jest nią moja pierwsza dziecięca modlitwa, moja pierwsza spowiedź święta i nieprzespana noc przed pierwszą Komunią św. Jesteśmy zaproszeni aby wrócić do początku naszego życia, naszej modlitwy i radości, którą daje obecność Pana. Przypomnijmy sobie jacy wtedy byliśmy niewinni, bezbronni, a jednak silni mocą żywej wiary.

Dzisiaj wiemy, że świat i cała ludzkość musi wrócić do początku, do Chrystusa, który w Galilei naszego życia już nas oczekuje. „Tam wszystko się zaczęło” – tam też spotkamy Go ponownie: „A idźcie szybko i powiedzcie Jego uczniom: Powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam  Go ujrzycie”

Dzielmy się tą radością i powiedzmy naszym bliskim: Pan na nas czeka i tam Go ujrzymy. W drodze módlmy się słowami św. Franciszka z Asyżu:

Modlitwa franciszkańska o pokój

O Panie, uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,
abyśmy siali miłość, tam gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie, tam gdzie panuje krzywda;
jedność, tam gdzie panuje rozłam;
prawdę, tam gdzie panuje błąd;
wiarę, tam gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję, tam gdzie panuje rozpacz;
światło, tam gdzie panuje mrok;
radość, tam gdzie panuje smutek.

Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy,
co pociechę dawać;
nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
nie tyle szukać miłości, co kochać;
albowiem dając – otrzymujemy,
wybaczając – zyskujemy przebaczenie,
a umierając, rodzimy się do wiecznego życia.

Przez Jezusa Chrystusa Pana naszego. Amen.

https://www.youtube.com/watch?v=VBnYK1WYplI