Ogłoszenia

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – Niedziela Palmowa – 5 kwietnia 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

Niedziela Palmowa

5 kwietnia 2020

  1. Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy Święty Tydzień w którym celebrujemy największe tajemnice naszej wiary.

Zapraszam do udziału w liturgii w kościele – na określonych zasadach (5 osób + Kapłan) oraz za pośrednictwem internetu, korzystając z naszych mediów diecezjalnych oraz ogólnopolskich. Transmisje będą prowadzone także przez transmisję telewizyjną.

– w Wielki Czartek – celebrujemy liturgię Wieczerzy Pańskiej – pamiątkę ustanowienia sakramentów Kapłaństwa i Eucharystii. Przy tej okazji dziękuję Parafianom, którzy prosili bym w tym dniu odprawił Eucharystię w mojej intencji.

– w Wielki Piątek – celebrujemy adorację Krzyża Świętego – w tym dniu nie sprawuje się Mszy św. Tego dnia zachęcam do udziału w liturgii Wielkiego Piątku i Drogo Krzyżowej za pośrednictwem mediów. Tego dnia obowiązuje post ścisły, który wspólnie ofiarujmy o ustanie pandemii i miłosierdzie Boże.

– w Wielką Sobotę – Kościół sprawuje najważniejszą liturgię w ciągu całego roku. Tego dnia wspominamy ową świętą noc, która jako jedyna była godna poznać czas i godzinę zmartwychwstania Chrystusa.

Zawsze przed południem święciliśmy pokarmy, w tym roku, ze względów epidemiologicznych nie będzie święconki.

Na naszej stronie internetowej pojawi się tekst z liturgią i modlitwami, które odmówimy zasiadając do wielkanocnego śniadania.

Niedziela Zmartwychwstania Pana Jezusa – to czas radości ze zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią i szatanem. W tym roku szczególnie wybrzmiewają słowa Zmartwychwstałego: „Ufajcie, Jam zwyciężył świat”.

Proszę zapoznać się z godzinami sprawowania liturgii w triduum paschale i w Święta Zmartwychwstania na stronie z intencjami mszalnymi.

  1. Przy tej okazji serdecznie dziękuję mieszkańcom Mianowic za złożenie ofiary 200 zł na dekorację Grobu Pańskiego.
  2. Dziękuję państwu Dorocie i Jarosławowi Jabłońskim za złożenie ofiary 200 zł na nasze inwestycje.

Przy tej okazji wspomnę, że pomnik, który będzie upamiętniał 100 – lecie urodzin św. Jana Pawła II, zostanie wykonany w późniejszym terminie – po ustaniu epidemii. Oprócz inskrypcji informującej o  100 rocznicy urodzin Papieża, chciałbym umieścić inskrypcję dziękczynną za ocalenie w czasie światowej pandemii od całej naszej wspólnoty parafialnej.

  1. Przypominam o możliwości skorzystania z sakramentów spowiedzi św. i Komunii św. – w tym tygodniu w Zagórzycy:

poniedziałek – 7.20 – 7.50  – przed Mszą św

wtorek i środa – 16.15 – 16.50 – przed Mszą św.

Wielki Piątek – godz. 19.15 – 20.00 – po liturgii Wielkiego Piątku

  1. Osoby, które mają zamówione intencje Mszy św. proszę o poinformowanie mnie czy będą obecne na liturgii, gdyż wiele osób chciałoby skorzystać z tej okazji udziału we Mszy św. Proszę, aby dzień wcześniej telefonicznie poinformować mnie o udziale w liturgii.

Jednocześnie osoby które pragną uczestniczyć we Mszy św. a nie mają zamówionej intencji proszę by poprzez smsa poinformowały mnie o takiej chęci (podajemy:  Imię i Nazwisko oraz miejscowość) – stopniowo będę je zapraszał na liturgię. Wiele osób pytało o taką możliwość ustnie lecz nie znam wszystkich numerów telefonów.

  1. Na kolejny tydzień Wielkiego Postu życzę wielu łask Bożych i zasłuchania w Słowo Boże oraz trwania na modlitwie.