Ogłoszenia

INTENCJA MODLITEWNA ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA KWIECIEŃ 2020 r.

INTENCJA MODLITEWNA ŻYWEGO RÓŻAŃCA NA KWIECIEŃ 2020 r.

O MIŁOSIERDZIE BOŻE, ŁASKĘ NAWRÓCENIA GRZESZNIKÓW I USTANIE EPIDEMII

Nie ma w tym miesiącu wymiany tajemniczek. Wszyscy rozważają następną tajemnicę różańcową zgodnie ze swoją kolejnością.

Damnica 2020