Ogłoszenia

ODPUST PARAFIALNY KU CZCI ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA N.M.P. 15 MARCA 2020

ODPUST PARAFIALNY

KU CZCI ŚW. JÓZEFA OBLUBIEŃCA N.M.P.

15 MARCA 2020

 

Dnia 15 marca b.r. o godz. 14.00 w naszym kościele parafialnym celebrowaliśmy uroczysty odpust ku czci św. Józefa Oblubieńca N.M.P. – patrona całej naszej wspólnoty parafialnej.

Uroczystej Mszy św. odpustowej przewodniczył  J.E. Ks. Bp Arkadiusz Okroj, który wraz ze zgromadzonymi kapłanami i wiernymi modlił się w intencji całej naszej wspólnoty parafialnej.

Ksiądz Proboszcz na początku uroczystości poprosił Księdza Biskupa o sprawowanie tej Eucharystii w intencji wszystkich Parafian, którzy rozpoczynają czas szczególnych rekolekcji w czasie pandemii. Poprosił też aby Ksiądz Biskup na progu tego czasu: „umacniał braci w wierze”.

Ksiądz Biskup w homilii skierowanej do zgromadzonych zaakcentował bardzo ważny rys osobowości Św. Józefa jakim jest odpowiedzialność: „Bóg powierzył swojego Syna w ręce ludzkich rodziców”. Jednocześnie przypomniał o dojrzewaniu do ojcostwa, które dzisiaj przeżywa swoistego rodzaju kryzys.  Następnie  przypomniał, że Kościół jest ciągle żywy nawet wtedy, kiedy przeżywamy tak trudny okres. Przykład św. Józefa człowieka trudnego czasu i trudnych decyzji jest najlepszym wzorem jak pozostać Bogu wiernym – nawet wtedy, kiedy wielu rzeczy po ludzku nie rozumiemy.

Przed błogosławieństwem Ks. Proboszcz podziękował Księdzu Biskupowi za jego obecność i modlitwę w naszym parafialnym wieczerniku. Powiedział też, że ten sposób realizują się słowa Ewangelii: „Dobry Pasterz oddaje życie za swoje owce”.

Parafianie jak zwykle zdali egzamin z przygotowania się do odpustu. Uporządkowali teren przykościelny i posadzili kwiaty, udekorowali naszą miejscowość flagami kościelnymi i narodowymi.  Trudnym momentem były zaostrzenia sanitarne, które wprowadziły ograniczenia liczby wiernych mogących modlić się jednocześnie podczas nabożeństwa. Szczególnie trudne jest to doświadczenie dla wielu parafian starszych lecz nie tylko. Z informacji telefonicznych dowiadujemy się, że ludzie w różnym wieku przeżywają to w sposób podobny. Rodzice często muszą tłumaczyć swoim dzieciom, że nie tylko muszą pozostać w domu, ale także dlaczego nie idą na niedzielną Mszę św.

Niech obecne cierpienie tak wielu z powodu głodu Eucharystii będzie ziarnem, które wpadając w ziemię obumiera i wydaje plon – plon obfity.