Ogłoszenia

W najnowszym numerze dwutygodnika Pielgrzym

W najnowszym numerze dwutygodnika „Pielgrzym” przeczytać można tekst nawiązujący do przypadającej właśnie 100-ej rocznicy uzyskania przez Polskę niepodległości. W tekście zatytułowanym „Kościół a Niepodległa”, autor pisze o kluczowej roli, jaką odegrało duchowieństwo w odzyskaniu i utrwalaniu niepodległości Polski.

„W drodze do dobrej śmierci” to reportaż z Górki Klasztornej, miejsca pierwszego objawienia Matki Bożej w Polsce. Działa tam Apostolstwo Dobrej Śmierci, międzynarodowe zrzeszenie modlitewne, które przypomina o pilnej konieczności dobrego życia i i przygotowania się do ostatecznego spotkania z Bogiem.

Warto zajrzeć też do tekstu zatytułowanego „Pogrążone w smutku”. Jest to rozmowa z psycholog, dr Elżbietą Zubrzycką o depresji wśród dzieci i młodzieży. Jak pokazują statystyki, młodych ludzi cierpiących na tę chorobę jest z roku na rok coraz więcej. Specjalistka mówi m.in. o tym, jakie są przyczyny depresji w tej grupie wiekowej.

Ogromnie zachęcamy do czytania naszego diecezjalnego pisma, zwłaszcza że do kupienia jest rzecz naprawdę wyjątkowa – faksymilowa teczka 'Pielgrzyma”. Czasopismo powstało w 1869 roku i jako jedno z nielicznych mogło ukazywać się w zaborze pruskim w języku polskim.