Ogłoszenia

W najnowszym numerze dwutygodnika „Pielgrzym”

W najnowszym numerze dwutygodnika „Pielgrzym” przeczytać można m.in. tekst zatytułowany „Polski cmentarz w Jerozolimie”. Spoczywa na nim blisko stu zmarłych w okresie II wojny światowej i bezpośrednio po jej zakończeniu. W większości są to uchodźcy polityczni i żołnierze oraz członkowie ich rodzin, którym nie dane było powrócić do wolnej Ojczyzny.

„Paciorki jednego różańca” to z kolei rozmowa z Andrzejem Czachorowskim, który od kilku lat spotyka się z więźniami, rozdając różańce zrobione przez innych osadzonych i opowiada o objawieniach Matki Boskiej w Kibeho w Rwandzie.

Portret admirała Józefa Unruga opisuje ks. Marek Łangowski w artykule zatytułowanym „Niemiec, który wolał być Polakiem”.