Ogłoszenia

STRAŻ HONOROWA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

STRAŻ HONOROWA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

HISTORIA

Powstanie  Straży  Honorowej  Najświętszego  Serca  Jezusa Niepokalanego Serca Maryi łączy się z objawieniami wizytki, św. Małgorzaty Marii Alacoque (XIX w.),  której Jezus powierzył tajemnicę Swego Serca, przepełnionego miłością do ludzi. 

W grudniu 1862 r. do klasztoru ss. wizytek nadeszła przesyłka – statua Najświętszego Serca Pana Jezusa –  prezent od innych sióstr z gorącymi życzeniami nowo- rocznymi.  Siostra  Maria  Konstancja  Bernaud  od  Najświętszego Serca Pana Jezusa zaczęła szukać sposobu na  rozpalenie w innych pragnienia lepszego czczenia Serca  Bożego. W ten właśnie sposób powstała idea obecności  jednej godziny przy Najświętszym Sercu Pana Jezusa.  Dnia 13 marca 1863 r., w liturgiczne święto Pięciu Ran  Chrystusa, powstała, w Bourg-en-Bresse koło Lionu we  Francji, Straż Honorowa.

CHARYZMAT

Czuwanie polega na szczególnym łączeniu się z Jezusem podczas obranej przez siebie modlitwy i ofiarowaniu Boskiemu Sercu to wszystko czym się zajmujemy. Straż nie ma w swym założeniu, by obraną godzinę  spędzać wyłącznie w świątyni; jeśli jest taka możliwość  – należy z niej skorzystać, jednak nie jest to wymagane.  Dusza ma się kierować ku Jezusowi, który pełen smutku czeka na wynagrodzenie – a wynagradzać ma miłością; stawać się apostołem w sprawach codziennych;  nawiązać jedność z Chrystusem w czasie, o którym nikt  nie wie. 

Do obowiązków Straży należy: 

  • wiernie  odprawiać  Godzinę  Obecności  przy  Sercu  Bożym,
  • brać  udział  w  Godzinie  Świętej  (wspólnotowo  lub  indywidualnie), 
  • brać udział we Mszy św. wynagradzającej Bożemu  Sercu  za  swoje  grzechy  i  całego  świata  w  I  piątek  miesiąca,
  • szerzyć kult Najświętszego Serca Pana Jezusa,
  • nawiedzać Najświętszy Sakrament,
  • brać udział w comiesięcznych spotkaniach Arcybractwa. 

FORMACJA

Ciągła formacja roczna: comiesięczne spotkania.

FORMY POSŁUGIWANIA W PARAFII

  • modlitwa
  • pomoc w parafii na miarę bieżących potrzeb

JAK WŁĄCZYĆ SIĘ DO GRUPY

Kto pragnie stać się członkiem Straży Honorowej powinien obrać sobie jedną godzinę dnia, aby w niej przy  zwykłych zajęciach pamiętać o Najświętszym Sercu Jezusa i myślą czuwać przy Nim aktami miłości i wiary,  oraz  ofiarować  Mu  w  intencji  wynagrodzenia  swoje  czynności i cierpienia w czasie tej obranej godziny.

Do Straży Honorowej przyjmuje Dyrektor, upoważniony Zelator lub Siostry Wizytki w Krakowie. Do Straży mogą należeć wszyscy wierni, w tym również ludzie  chorzy, starsi, nawet nie wychodzący z domu.