Ogłoszenia

Msza św. odpustowa pod przewodnictwem J.E. Ks. Bp. Ryszarda Kasyny

Dnia 20 marca 2022 r. Ks. Bp Ryszard Kasyna przewodniczył sumie odpustowej ku czci św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny w Zagórzycy.

W homilii Ks. Biskup zwrócił uwagę na wielkie miłosierdzie Boga, który przez Krew Jezusa Chrystusa ożywia i wzmacnia to co w oczach świata wydaje się być obumarłe. Życie człowieka użyźnione Krwią Chrystusową zostaje uzdolnione do wydania obfitych plonów. Miłosierdzie Boga jest tak wielkie, że człowiek jeszcze raz otrzymuje nową szansę by z Chrystusem wznieść się na poziom życia Bożego.

W nawiązaniu do osoby św. Józefa, Ks. Biskup przypomniał i zwrócił uwagę na fakt jak bardzo aktualne są wydarzenia z Jego życia w nawiązaniu do aktualnej sytuacji we współczesnym świecie. Prześladowania, ucieczki i szukanie schronienia dla Dziecięcia Jezus dzisiaj nabierają szczególnego wymiaru w kontekście poszukiwania schronienia i niesienia pomocy dla uchodźców z dotkniętej wojną Ukrainy.

Na zakończenie liturgii Mszy św. zawierzono parafię i całą Ojczyznę opiece św. Józefa, który jest patronem Kościoła Świętego.