Ogłoszenia

Rekolekcje kerygmatyczne „GPS” dla kandydatów do bierzmowania

W naszej parafii w dniach 20 – 21 listopada 2021 r. grupa kandydatów do bierzmowania z klas VIII Szkół Podstawowych z parafii Zagórzyca, Potęgowo i Główczyce uczestniczyła w rekolekcjach kerygmatycznych GPS, koordynowanych przez Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Pelplinie.

Uczestnicy wysłuchali kilku konferencji wygłoszonych przez prowadzących oraz świadectw animatorów. Z zaangażowaniem uczestniczyli w różnych formach zajęć integracyjnych, które przybliżały młodzież do bliższego poznania Boga i bliźniego. Rekolekcje zakończyły się wspólną eucharystią sprawowaną w kościele w Zagórzycy w intencji wszystkich kandydatów do bierzmowania.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji rekolekcji a w szczególności p. Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Zagórzycy Robertowi Nowakowi i pracownikom szkoły.