Ogłoszenia

Sołtys Zagórzycy

Sołtys Zagórzycy

Ewa Gejgal

pomoże osobom starszym i potrzebującym pomocy, w zrobieniu zakupów, wykupieniu lekarstw.