Ogłoszenia

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – III Niedziela Wielkanocna – 26 kwietnia 2020

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

III Niedziela Wielkanocna

26 kwietnia 2020

  1. Przeżywamy dzisiaj  w Kościele Niedzielę Biblijną. Rozpoczyna ona XII Tydzień Biblijny, którego hasłem są Jezusowe słowa: Kto we Mnie wierzy, będzie spożywał Chleb życia wiecznego (por. J 6,35-36).

W Niedzielę Biblijną odbywa się Czwarte Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Do wspólnotowej lektury została wybrana tym razem Ewangelia według św. Mateusza. Każdy z nas jest zaproszony aby poprzez lekturę Słowa Bożego wzmacniać swoją wędrówkę w drodze do Emaus.

  1. Bardzo dziękuję osobom, które złożyły w tym tygodniu, ofiary na życie codzienne – 400 zł i pragną pozostać anonimowe.
  1. Rozpoczynamy miesiąc maj – miesiąc dedykowany Najświętszej Maryi Pannie. Ze względu na epidemię nie możemy organizować tradycyjnej modlitwy przy Krzyżach i kapliczkach na terenie parafii. Natomiast zapraszam do modlitwy w naszych świątyniach w łączności z Mszą św., a także w naszych rodzinach. Materiały do pomocy w przeżywaniu tego nabożeństwa ukażą się na stronie internetowej naszej parafii w bieżącym tygodniu.

 

  1. W tym tygodniu przeżywamy dni Eucharystyczne:

– w pierwszy czwartek miesiąca modlimy się o nowe powabnia kapłańskie, zakonne i misyjne – także z naszej parafii

– w pierwszy piątek miesiąca wynagradzamy Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy świata i nasze osobiste.

  1. Ks. Bp Ryszard Kasyna udzielił dyspensy od obowiązku zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek, 1 maja br.

  1. Okazja do sakramentu pokuty 20 minut przed Mszą św. – tylko w dni powszednie z zakrystii kościoła parafialnego i kościołów filialnych.

  1. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Mariana Sycha – RIP.

  1. Całą naszą parafię i jej mieszkańców w tym trudnym czasie zawierzam Matce Bożej Nieustającej Pomocy oraz św. Józefowi Oblubieńcowi NMP.