Ogłoszenia

SŁOWO BISKUPA PELPLIŃSKIEGO

SŁOWO   BISKUPA   PELPLIŃSKIEGO

 

Siostry i Bracia,

Bracia Kapłani,

W tegorocznym czasie Wielkiego Postu niektórzy z nas zostali dotknięci chorobą, inni są jej świadkami, a wszyscy doświadczamy ograniczeń z powodu wprowadzenia stanu epidemicznego. Dla nas wszystkich jest to również wezwanie do nawrócenia i refleksji nad sensem   życia.   Jednocześnie   jest   to   czas,   kiedy   wyrażamy   wzajemne   zrozumienie i solidarność   przez   przestrzeganie   zarządzeń   władz   państwowych,   aby   nie   dopuszczać

do   rozprzestrzeniania   się   niebezpieczeństwa.   Temu   mają   również   służyć   „Wskazania dotyczące   dyscypliny   sakramentów   i   sakramentaliów   w   diecezji   pelplińskiej   w   czasie zagrożenia epidemicznego”.

Serdecznie   dziękuję   Wam,   drodzy   Kapłani,   za   Waszą   posługę   w   niełatwych okolicznościach  epidemii, a zwłaszcza za dostosowywanie     duszpasterstwa do szczególnych wymagań i organizowanie transmisji on-line z kościołów parafialnych.

Wszystkim Wam drodzy Siostry i Bracia dziękuję za dojrzałe i odpowiedzialne stosowanie się do ograniczeń, spowodowanych zarządzeniami władz państwowych.

Mam nadzieję, że obecna sytuacja przeżywana przez nas wszystkich w duchu wiary, przyniesie dobre owoce w życiu całej wspólnoty Kościoła. Proszę Was, abyście nie ustawali w wysiłku duchowego łączenia się ze Zbawicielem, a cierpienia, których teraz szczególnie doświadczacie, zechcieli składać Panu Bogu jako duchową ofiarę w intencji zatrzymania epidemii i odnowy duchowej społeczeństwa.

Trwam   na   modlitwie   za   Was   wszystkich,   a   szczególnie   za   tych,   którzy   walczą z wirusem i opiekują się chorymi. Na ten trudny czas wszystkim z serca błogosławię.

+ Ryszard Kasyna

  Biskup Pelpliński