Ogłoszenia

PILNE!!!

DRODZY PARAFIANIE!

W dniu dzisiejszym dotarła do nas informacja o kolejnych normach dotyczących naszego uczestnictwa w liturgii. Z dniem 25 marca 2020 liczba uczestniczących w Mszy św. i pogrzebach to:

5 OSÓB

+

Kapłan

W związku z powyższym rozporządzeniem proszę aby osoby, które mają zamówioną w danym dniu intencję Mszy św. porozumiały się –  kto z nich weźmie w niej udział.

Od niedzieli intencje Mszy św. będą publikowane na naszej stronie internetowej.

Proszę zapoznać się z pozostałymi obostrzeniami:

  • nie wolno korzystać z bulwarów, parków, czy placów zabaw
  • po ulicach nie powinny poruszać się więcej niż dwie osoby (ograniczenie to nie dotyczy jednak rodzin)
  • dozwolone jest wychodzenie w celu pomocy osobie potrzebującej, na przykład zawiezienie jedzenia lub leków
  • pojawią się ograniczenia dotyczące poruszania się w komunikacji publicznej – tylko miejsca siedzące, podzielone przez dwa
  • w mszach św. i pogrzebach będzie mogło uczestniczyć do pięciu osób plus sprawujący mszę
  • kara za nieuzasadnione gromadzenie się może skutkować mandatem w wysokości nawet do 5 tys. zł, a w działaniach weryfikujących policji pomoże wojsko
  • obostrzenia obowiązują do 11 kwietnia
  • podstawą prawną wprowadzenia dzisiejszych rozwiązań jest ustawa o chorobach zakaźnych

 

Wszystkich jeszcze raz wzywam do codziennej modlitwy o ustanie epidemii.

Ks. Marcin Baska

Proboszcz