Ogłoszenia

Ważny komunikat!

Pragnę poinformować o następujących normach, które obowiązują nas w czasie okresu epidemiologicznego:

  1. W kościele podczas nabożeństw może jednocześnie przebywać maksymalnie 50 osób.
  2. Wchodząc do kościoła i wychodząc z niego, a także podczas podchodzenia do Komunii św., zachowujemy odległość min. 1 metra.
  3. Komunię przyjmujemy na rękę (sposób układu rąk przypomina kapłan bezpośrednio przed Komunią św.)
  4. Msza św. pogrzebowa jest sprawowana tylko dla najbliższej rodziny bez wprowadzenia trumny do kościoła.
  5. Z powodu wątpliwości czy folia w konfesjonale może być traktowana jako zabezpieczenie dla kolejnych penitentów spowiedź odbywać się w określonym czasie w zakrystii (stosowne informacje podam w ogłoszeniach parafialnych – ponieważ nie dysponujemy takim miejscem w kościołach finalnych).
  6. Proszę zwrócić uwagę na fakt, że dotychczasowy zwyczaj dekanalnej spowiedzi (wzajemnej pomocy kapłanów przy spowiedzi) nie ma w tej sytuacji zastosowania. W związku z tym już dzisiaj należy pomyśleć o sakramencie pokuty i pojednania.
  1. W związku zagrożeniem epidemiologicznym kancelaria parafialna ogranicza możliwość przyjmowania petentów. Wszelkie sprawy należy załatwiać telefonicznie a sprawy wymagające osobistego kontaktu będą załatwiane po uprzedniej rozmowie telefonicznej.