Sakrament Małżeństwa

DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZAWARCIA SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA:

  1. Metryki Chrztu nie starsze niż 3 miesiące (jeżeli chrzest miał miejsce poza naszą parafią) z adnotacją o sakramencie bierzmowania.
  2. W przypadku małżeństwa konkordatowego – trzy egzemplarze zaświadczenia z Urzędu Stanu Cywilnego jednego z nupturientów.
  3. Akt zawarcia związku cywilnego jeśli już został zawarty.
  4. Dowody osobiste narzeczonych.
  5. Świadectwo ukończenia katechizacji w szkole średniej.
  6. Świadectwo ukończenia kursu przedmałżeńskiego.
  7. Dane świadków: imię i nazwisko, wiek, zawód, adres zamieszkania.
  8. Jeżeli narzeczeni nie pochodzą z naszej parafii muszą dostarczyć pozwolenie jednego ze swoich proboszczów na zawarcie sakramentu małżeństwa w naszym kościele (licencję).

SPOTKANIA W KANCELARII PARAFIALNEJ:

  1. Ustalenie daty i godziny ślubu .
  2. Spisanie protokołu przedmałżeńskiego i rozpisanie zapowiedzi odbywa się 3 miesiące przed ślubem.